Vandring ska ge trygghet och insyn

5 december, 2018

Närvarande vuxna, upplysta gator och trygga platser. I veckan trygghetsvandrade Lunds kommun tillsammans med polisen, räddningstjänsten och boende på Klostergården för att tillsammans skapa sig en uppfattning om vad som behöver göras för att öka tryggheten.

- Det är glädjande att så många boende på området medverkade och kom med synpunkter, berättar kommunens säkerhetssamordnare Lennart Larsson.

Trygghetsvandringarna görs på initiativ av den samordningsgrupp som såväl Lundapolisen som Lunds kommun ingår i. Här skapas en övergripande lägesbild med hjälp av underlag från polisens och räddningstjänstens insatsrapporter samt kommunens skaderapporteringssystem.

- Den senaste trygghetsmätningen visar att Lund fortfarande är en trygg och säker kommun där problemuppfattningen är relativt oförändrad. Dock har man kunnat se en mindre tendens till ökning över tid – bland annat på Klostergården, säger Lennart Larsson.

Under trygghetsvandringen på Klostergården fanns en bred representation närvarande – så väl räddningstjänsten, polisen, kommunens säkerhetsavdelning och Securitas, som tekniska förvaltningen, Lundafastigheter, fastighetsbolag och LKF var där, liksom fältgruppen, skolan och ett flertal politiker och boende på Klostergården.