Tyck till om kommunens åtgärdsprogram mot buller senast 15 maj

19 mars, 2018

Nu har kommunen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag finns den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan förslaget till åtgärdsprogram antas, vill vi så klart veta vad organisationer och medborgare i Lunds kommun tycker!

Åtgärdsprogrammet 

Programmet är Lund kommuns andra upplaga av åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga. Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att fortsätta utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Förhoppningen är att programmet bidrar till att skapa en god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.

Så här gör du för att tycka till

Under relaterad information nedan hittar du remissversionen av Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023. Där hittar du även en länk till information om den bullerkartläggning som har gjorts. Du kan även ta del av programmet på kommunhuset Kristallen, där det ställs ut i foajén under remisstiden.

För att synpunkter på åtgärdsprogrammet ska beaktas, ska de skriftligen ha kommit in senast den 15 maj 2018
Din skrivelse ska vara märkt med Dnr 2018/0158.

Kontakta oss på

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Brev:
Tekniska förvaltningen
Box 41
221 00 LUND

Tack för ditt bidrag!