Skulptur flyttas från Stortorget

24 september, 2018

Den 24 september flyttas Eduardo Chillidas granitskulptur ”Rymdfält av frid” från sin nuvarande plats på Stortorget i Lund. Flytten är tillfällig och görs för att garantera skulpturens säkerhet under renoveringen av Stadshallen.

Under 2019 ska renoveringen av Stadshallen påbörjas. I samband med detta förväntas en del byggtrafik nyttja delar av det angränsande Stortorget. På torget, cirka 30 meter framför Stadshallens enrté, står sedan tidigt 70-tal Eduardo Chillidas skulptur ”Rymdfält av frid/ Campo espacio de paz”. För att garantera att skulpturen inte skadas under byggperioden, har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att tillfälligt flytta skulpturen till ett förvar.

 - Detta är ett värdefullt konstverk som för många lundabor blivit synonymt med Stortorget och Lund. Det är därför viktigt att vi kan garantera skulpturens säkerhet under byggperioden. Vi har beslutat att en tillfällig flytt är nödvändig, säger Annika Eklund, kulturchef i Lunds kommun.

Skulpturen beställdes av Lunds kommun 1967, för att utsmycka Stortorget i Lund. Den är gjord av ett antal sammanfogade svarta granit block, vilka är tänkta att kunna flyttas (vid världsfred) och bilda en ny helhet. Lunds kommun köpte in konstverket för 300 000 kronor (1972) och idag värderas det till cirka 12 miljoner kronor.

Den 24 september flyttas det 26 ton tunga konstverket varsamt från Stortorget, av ett företag med stor erfarenhet av installering av större stenskulpturer i både Lund och Malmö. Skulpturen kommer sedan ligga i kommunens förvar under Stadshallens renovering.

- Eftersom vi fått möjlighet att välkomna Musikhjälpen till Lund i december, passar vi på att genomföra flytten redan nu innan renoveringen påbörjats. På så sätt lämnas det plats och möjlighet att utföra evenemanget utan risk för skada på skulpturen, menar Eklund.