Så arbetar Lunds kommun med GDPR

28 maj, 2018

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Sverige och inom hela EU. Lunds kommun har arbetat intensivt med att anpassa verksamheten efter den nya lagstiftningen.

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till oss så ska det tydligt framgå varför. Uppgifterna sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Vi får inte spara personuppgifter hur länge som helst utan måste följa lagar och regler för gallring och dokumenthantering.