Så jobbar Lunds kommun med att förbättra servicen

15 januari, 2018

Lunds kommun är fortsatt mycket bra på att besvara frågor via e-post. Bemötandet i i telefon är bra och tillgängligheten har ökat, men behöver förbättras ytterligare. Det visar en nationell mätning som nyligen publicerats.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som gör mätningen via ett oberoende undersökningsföretag. 147 av landets kommuner deltar och mätningen görs genom att företaget ringer upp samt skickar e-postbrev med frågor.

Svarstider, bemötande och kvalitet på svaren bokförs och ger därefter statistik, där kommunerna också kan jämföra sig med varandra på vissa punkter.

För Lunds del visar mätningen att det går mycket snabbt att få svar på frågor via e-post och att det är god kvalitet på svaren.När det gäller telefonsamtalen så har resultatet förbättras sedan föregående mätning.I undersökningen rankas kommunerna i det som kallas ”helhetsintryck” av telefonsamtalen. Där vägs svarstider, bemötande och kvalitet på svaren samman.Lund klättrar från plats 137 till plats 107 i denna jämförelse, och ungefär hälften av samtalen får betyget ”bra” eller ”mycket bra”.

– Det här är en indikation på att vårt arbete med Medborgarcenter börjar ge resultat. Det är en förbättring, men vi ska bli ännu bättre, säger Carin Hillåker, bitr. kommundirektör, Lunds kommun.

Medborgarcenter besvara nu många enkla frågor direkt, utan att koppla vidare. Det ger ökad tillgänglighet och avlastar förvaltningarna som därmed kan få bättre tillgänglighet för att besvara lite mer avancerade frågor.

– Det här är en utveckling som ska fortsätta, med utvecklat och fördjupat samarbete mellan Medborgarcenter och förvaltningarna, säger Ann Ekvall, chef för enheten för medborgarkontakt i Lunds kommun.

I mätningen har undersökningsföretaget skickat 108 e-postbrev och gjort 108 uppringningar till olika delar av Lunds kommun.