Nu kan verksamheter inom socialt entreprenörskap söka utvecklingsstöd

6 mars, 2018

En ideell förening som erbjuder språkträning för nyanlända och en verksamhet som förmedlar abonnemang på begagnade möbler till studenter. Det var två av de verksamheter som tilldelades utvecklingsstöd förra året. Nu finns det åter möjlighet att söka utvecklingsstöd för verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap.

Lunds kommunstyrelse har avsatt medel till utvecklingsstöd för verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap och stödet, upp till 50 000 kronor, kan sökas av arbetsintegrerade sociala företag och sociala företag som till exempel drivs med målsättning att integrera människor i samhället och arbetslivet eller har som affärsidé att lösa sociala eller miljömässiga problem.

Här kan du läsa mer om utlysningen >>

Och här kan du söka utvecklingsstödet >>