Lunds kommunledning i dialog med Baxter

23 oktober, 2018

Nu har Lunds kommun haft sitt första möte med företagsledningen på Baxter, efter beskedet att de drar ner sin produktion i Lund. Under mötet lyftes bakgrunden till beslutet, framtiden för företaget i Lund och inte minst: vilket stöd de anställda som drabbas kan få.

- Vi har nu lyssnat av företaget. För oss är det viktigt att säkerställa att alla som drabbas får rätt stöd, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, som tillsammans med kommundirektör Christoffer Nilsson, träffade företagsledningen i Baxters lokaler på Magistratsvägen i Lund.

Baxter inledde mötet med att ge en bakgrund till varför företaget valt att flytta produktion till Italien och beskrev hur de avser att hantera neddragningarna.

- Helst hade vi givetvis sett att Baxter skulle ta ett annat beslut, men vi ser att företaget nu har en planering för hur man ska ta hand om de drabbade och det är bra. Processen är fortfarande i ett tidigt skede och framöver är det viktigt för oss att se vad vi som kommun kan göra för att stötta upp, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är viktigt att vi som kommun hela tiden utvärderar det vi gör för att kunna möta företagens behov i dag och i framtiden. För oss är det oerhört viktigt att Lund fortsätter vara en bra plats för tillväxt och företagande, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Mötet gav också signaler om att Baxter ser en fortsatt framtid för forsknings- och utvecklingsenheten i Lund.
- Det är positivt och självklart välkommet, säger Christoffer Nilsson.

Lunds kommun beklagar neddragningar på Baxter