Lunds kommun ger ut sin andra gröna obligation om 600 miljoner kronor

30 oktober, 2018

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Som ett led i det ges gröna obligationer ut för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Nu har en andra grön obligation om 600 miljoner kronor emitterats.

Liksom den förra gröna obligationen kommer den nya främst att finansiera infrastrukturen för spårvägen samt Lunds kommunala fastighetsbolags (LKF) energieffektiva bostäder.

Den första gröna obligationen gavs ut i maj 2017 med en volym om 750 miljoner kronor. Det innebär att Lunds kommun sammanlagt har emitterat 1 350 miljoner kronor grönt. Löptiden på denna nya obligation är fem år vilket innebär förfall i oktober 2023.

Vad är gröna obligationer?

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt och den första gröna obligationen utfärdades 2007 av Världsbanken tillsammans med SEB. Med ett ökat intresse från investerarna växer marknaden för gröna obligationer snabbt. När det gäller risk, avkastning, dokumentation och lagstiftning är villkoren de samma som för vanliga obligationer.

Läs mer: Mer information om gröna obligationer och effektrapport