Lund tar stora kliv mot fossilbränslefrihet

14 juni, 2018

Med helt fossilbränslefri uppvärmning och med 78 procent fossilfritt drivmedel i fordonsflottan ligger Lund kommun i topp bland de skånska kommuner som arbetar för att bli fossilbränslefria till 2020.

Tio skånska kommuner medverkar i projekten för Fossilbränslefria kommuner: Båstad, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Trelleborg och Tomelilla.

- Lunds kommun tog beslutet om att bli fossilbränslefri redan 2010 och inom det här projektet kan vi lära av andra kommuner och även dela med oss av våra erfarenheter för att skynda på omställningen, säger Elin Dalaryd och Karin Lindholm, som leder projektet för Lunds räkning.

Projektet är framgångsrikt. Nu, med några månader kvar av projekttiden, lanseras den näst sista rapporten som sammanställer kommunernas resultat. I den kan utläsas att projektmålen nästan är uppnådda. Därför heter rapporten just ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”. För Lunds del ser det mycket bra ut och kommunen ligger i topp på alla områden.

- Under 2017 har fjärrvärmenäten i Lund och Dalby kopplats samman, och nu under våren 2018 blev all fjärrvärme inom kommunen fossilbränslefri, säger Ingrid Edling, chef för Markentreprenad och medlem i styrgruppen för Fossilbränslefria kommuner i Skåne.

Men den stora förändringen har skett för fordon och arbetsmaskiner. Vi har avtal om 100 procent biogas till fordon, våra små arbetsmaskiner är i princip 100 procent eldrivna, och vi har satt upp tio stycken laddstolpar för elbilar under året. Detta har bidragit till att vi har gått från 64 till 78 procent fossilbränslefritt i kommunens egen fordonsflotta.

Men det som gör det möjligt för kommunerna att bli fossilbränslefria är inte bara kravställning och riktlinjer. Det är alla medarbetare i kommunen som är kuggarna i hjulet; det är de som testar att tanka gas för första gången; de som cyklar i ur och skur; eller de som arbetar in miljökrav i nya upphandlingar.

För Lunds kommun har det särskilt varit betydelsefullt att utbyta erfarenhet i projektet om upphandling av tunga transporter eftersom det har lett till att vi har kunna ställa tuffare krav i kommunens skolskjutsupphandling och därmed få ett avtal om helt fossilbränslefri skolskjuts.

- En av våra utmaningar är flygresorna, där vi tyvärr såg en ökning under 2017, säger Karin Lindholm. Förhoppningsvis kan vi få fram nya riktlinjer för resor i tjänsten som kan hjälpa oss att vända siffrorna.

FAKTA

  • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne; Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.
  • Gemensamt projektmål: 50 procent fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter; 90 procent fossilbränslefri uppvärmning; 100 procent fossilbränslefri el.
  • Rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet berättar om de framsteg som gjorts under 2017 och kan laddas ner på www.lansstyrelsen.se/skane/sistastegen. Slutresultaten från projektet kommer att presenteras våren 2019.