Lund – snart en kranmärkt kommun

26 juni, 2018

Flaskvatten slopas helt i Lunds kommun från och med den 1 juli 2018. I och med beslutet som fattades av kommunstyrelsen har kommunen också antagit Svensk vattens hållbarhetsmärkning ”Kranmärkt”.

Från och med den 1 juli, ska inget flaskvatten, det vill säga industriellt färdigbuteljerat vatten, köpas in eller serveras inom kommunens verksamheter. Beslutet gäller också vid externa möten, konferenser och andra typer av sammankomster som anordnas av kommunen.

- Lund ska vara en föregångskommun i vårt klimat- och miljöarbete. Studier visar att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön än en liter flaskvatten. Detta beslut handlar om att ta ytterligare större ansvar för minskad klimatpåverkan genom att använda vårt mycket goda kranvatten, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

I samband med att kommunstyrelsens beslut, bestämdes också att Lunds kommun skulle ansöka om Svenskt vattens hållbarhetsmärkning Kranmärkt. Den nationella hållbarhetsmärkningen gäller för verksamheter som endast använder sig av kranvatten och innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

- Vi är väldigt stolta över att Lund, som den första av våra medlemskommuner, väljer att kranmärka sig. Att välja kranvatten i stället för flaskvatten är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö, och det är även en kvalitetsstämpel för vårt kranvatten, säger Joel Olthed, avdelningschef VA SYD.