Kompassen Lund fick integrationspris

4 december, 2018

1 december fick föreningen Kompassen Lund kommunens integrationspris. Priset delas ut årligen för att uppmuntra insatser som främjar ökad integration. Ett tjugotal kandidater var nominerade och juryn utsåg Kompassen Lund som vinnare.

Kompassen Lund skapar möjligheter för ensamkommande unga över 18 år att stanna i Lund under tiden de väntar på sitt asylbesked.

Vinnare av integrationspriset 2018

Genom Kompassen ges ungdomarna stöd så att de kan fortsätta sin skolgång, få ett tryggt boende och hålla kvar sina sociala nätverk.

Kompassens volontärer har synliggjort ett problem och bidragit till att lösa situationen. Genom ett starkt engagemang och påverkansarbete har de på kort tid samlat andra föreningar och aktiva medborgare som deltar i arbetet tillsammans med dem det berör.


Priset delades ut i samband med den Vinterfest som arrangerades av integrationsföreningarna EOS Cares, IM, Kompis Sverige, Tamam och Kompassen Lund tillsammans med Lunds kommun i EOS-hallen den 1 december.

Relaterad information