Kommunens grönytor kan bli djurfoder

6 juli, 2018

Det råder torka sedan en tid tillbaka och risken för brist på djurfoder framöver är överhängande. Lunds kommun är medvetna om den besvärliga situationen och vill självklart hjälpa till i den mån vi har möjlighet.

Våra resurser är begränsade

Kommunens markreserv är till stor del utarrenderad och används redan av lantbrukare men vi vill gärna ställa upp och försöka hjälpa till. Lantbrukare/djurägare som är i behov av foder och som kan skörda är välkomna med förslag på lämpliga kommunala ytor till kommunens medborgarcenter på 046 – 359 50 00. Medborgarcenter tar reda på vem som ansvarar för den aktuella marken och hänvisar dig rätt.

Bra att känna till

Lunds kommun tar inget ansvar varken för gräsets näringsinnehåll eller att ytan är fri från skräp i form av burkar eller liknande. Inget gräs får skördas utan kommunens godkännande.

För privatpersoner som har mark att erbjuda, eller är i behov av foder, finns flera facebook-grupper som förmedla kontakter inom olika delar av Sverige.

Relaterad information