God tillgång på parkeringsplatser för rörelsehindrade under Musikhjälpen

4 december, 2018

Musikhjälpen är ett stort arrangemang som påverkar stadskärnan på flera sätt och som vi är glada för att kunna husera med lundabornas hjälp. Stadshallens placering gör att de två parkeringsplatserna för rörelsehindrade på baksidan av huset tillfälligt dras in eftersom utrymmet behövs för att göra arrangemanget möjligt. Istället kommer motsvarande platser att placeras längs Stadshallens sydsida på Botulfsgatan.

I övrigt är reglerna för parkeringstillstånd förmånliga i Lunds kommun och det finns flera goda parkeringsmöjligheter i närheten. På parkeringsplats som är avsedd för rörelsehindrade. Närmaste parkeringsplats i förhållande till Stadshallen finns på Svartbrödersgatan.

•På avgiftsbelagd parkeringsplats på gator och torg utan att betala.

•På allmän mark där det annars är förbjudet att parkera, så länge man inte blockerar för någon eller parkerar på plats som är avsedd för annat, som t ex buss, lastbil.