Fullsatt Climathon Lund på Ideon

26 oktober, 2018

Just nu pågår Climathon Lund – ett 24 timmars hackaton för klimatlösningar som sker samtidigt i över 100 städer runt om i världen. Årets upplaga i Lund ska ge svar på hur vi kan minska plastens klimatpåverkan.

Climathon

Lund är den enda svenska staden som deltar i årets Climathon och en av de städer i världen som samlat flest deltagare. Det fulltecknade eventet hålls på Ideon och bland deltagarna finns framför allt studenter, men även forskare, experter och engagerade människor som under ett intensivt dygn tillsammans ska kläcka nya idéer kring hur vi minskar plastens klimat- och miljöpåverkan.

Detta är en komplex, men väldigt viktig och aktuell fråga som berör många av våra miljömål. Intresset för Climathon visar på det stora engagemanget som finns hos Lundabor att bidra till lösningar och skapa innovationer inom miljöområdet. Det också en möjlighet att öka och fördjupa kunskapen om plastens miljö- och klimatpåverkan, säger Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten på Lunds kommun som står bakom evenemanget i samverkan med Lunds Renhållningsverk, Climate-KIC, Sysav, Ideon och Lunds universitet.

Efter den inledande presentationen av utmaningen delades deltagarna in i grupper efter intresseområde. Grupperna arbetar sedan intensivt fram till lördag förmiddag då Climathon avslutas med att de olika grupperna får pitcha sina förslag för en jury som ger feedback på idéerna och slutligen väljer ut ett vinnande förslag. Målsättningen är att flera av idéerna sedan ska kunna bli verkliga till exempel inom ramen för de deltagande organisationernas verksamheter.

– För att vi ska nå våra högt satta miljömål behöver vi ta tillvara det stora engagemang som finns bland människor i Skåne. Climathon är ett roligt och nytänkande sätt att göra det. Det här är också ett sätt för oss att få in nya tankar och idéer till våra verksamheter som kanske inte hade kommit fram den traditionella vägen, säger Ulf Nymark (MP) ordförande i Renhållningsstyrelsen i Lunds kommun och jurymedel i Climathon.