Framtidens yrkesutbildning i fokus under möte i Lund

19 april, 2018

Den 18 och 19 april arrangerar Lunds kommun tillsammans med Universitets- och högskolerådet seminariet ”Framtidens yrkesutbildning”. Seminariet samlar 150 deltagare från hela landet för presentationer och diskussioner kring olika perspektiv på möjligheter och utmaningar för yrkesutbildningen i framtiden.

Hur rustar vi ungdomar med de kunskaper och färdig­heter som krävs för anställning, jämställd arbetsmark­nad, entreprenörskap och livslångt lärande? Och hur kan vi som planerare, utförare och pedagoger bidra till genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling? Hur ser framtidens utmaningar för yrkesutbildningarna i Sverige – och i världen? Det är några av frågorna som behandlas under tvådagarsseminariet i Lunds stadshall.

 - Med de här dagarna vill vi ge konkreta inblickar i olika sätt att se på yrkesutbildningens framtid genom personer med olika ingångar och erfarenheter i ämnet. Tillsammans kan vi hitta formeln för morgondagens konkurrenskraftiga och attraktiva yrkesutbildningar, säger Yvonne Brogaard Nelson, utredare i Lunds kommun.

Föresläsare under seminariet är bl.a. Wouter de Regt från UNESCO-UNEVOC i Bonn, Tyskland; Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola;  Samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson och  Hanna Nelson från Agenda 2030-delegationen.

 

Visualisering av ämnet ”Framtidens yrkesutbildning” tecknad av Louise Wester

 

Relaterad information