Fortsatt eldningsförbud i Lunds kommun

13 augusti, 2018

Det eldningsförbud som råder i Lunds kommun har lättats. Det nya beslutet gäller från och med måndagen den 13 augusti 2018 kl 16.00. Att grilla på sin egen tomt är nu tillåtet under eget ansvar. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Lunds kommun. Det är sommarens höga temperaturer som gjort att det snabbt har blivit mycket torrt i markerna i södra Skåne. Förbudet omfattar all eldning och grillning utomhus på allmän plats. Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskat något och därför lättas eldningsförbudet. 

Beslutet gäller tillsvidare.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Information angående elektrisk grill

Länsstyrelsen Skåne meddelar 2018-08-06:
"Efter överväganden har vi dragit slutsatsen att elektrisk grill kan likställas med ett elektriskt stekbord snarare än en kolgrill/gasolgrill. Eldningsförbudet syftar till att undvika brand och vi uppmanar till stor försiktighet eftersom brandrisken i länet är fortsatt hög. Använd försiktighetsåtgärder och hjälpmedel för släckning nära till hands vid alla situationer där brand kan uppstå."

Vad innebär grill- och eldningsförbudet för dig?

Förbudet innebär att du inte får:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld
  • grilla på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier)

Generella tips

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter
  • För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar på länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/skane

Mer information och information på andra språk

Mer information finns på länsstyrelsens hemsida. Där hittar du även information på engelska, persiska, finska, arabiska och tyska. 

In english

The county administrative board has more information on its website, www.lansstyrelsen.se/skane

Information in other languages: svenska_engelska (pdf-fil på www.lansstyrelsen.se/skane, öppnas i nytt fönster)

Information in other languages: svenska_engelska_arabiska (pdf-fil på www.lansstyrelsen.se/skane, öppnas i nytt fönster)

Information in other languages: svenska_engelska_persiska (pdf-fil på www.lansstyrelsen.se/skane, öppnas i nytt fönster)

Information in other languages: svenska_finska_tyska (pdf-fil på www.lansstyrelsen.se/skane, öppnas i nytt fönster