Förslaget till Överenskommelsen är klart – nu vill vi veta vad ni tycker

6 april, 2018

Från den 3 april och fram till den 31 maj har alla nämnder, råd, föreningar och organisationer i Lunds kommun möjlighet att lämna remissyttrande över förslaget till Lunds Överenskommelse. Överenskommelsen är en lokal överenskommelse mellan kommun och den idéburna sektorn och syftar till att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala välfärdsfrågor. Nu bjuder vi därför in representanter för organisationer och föreningar till ett flertal öppet hus-möten, där man får tycka till om förslaget.

Under varje öppet hus-möte kommer representanter från arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse att presentera vad Överenskommelsen innebär. Det finns även möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Du behöver inte föranmäla dig, utan det är bara att dyka upp mellan de tider som öppet hus-mötena pågår. Vi bjuder på fika.

Du kan också lämna synpunkter digitalt

Föreningar och organisationer i Lund kan också lämna yttrande på Överenskommelsen via webben. Se länk under "relaterad information".