Extremt höga riskvärden för bränder i helgen

3 augusti, 2018

I helgen är det extremt höga riskvärden för bränder i södra Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför allmänheten till stor försiktighet.

Respektera det rådande eldningsförbudet - och tänk på att en liten gnista kan orsaka stor skada.

Relaterad information