EU-projektet Cityfied, där stadsdelen Linero deltar, får internationellt erkännande

9 februari, 2018

EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av de tre deltagarna, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Cityfied går ut på att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Förutom Lund så deltar även Laguna de Duero-Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet.

Cityfied är ett EU-finansierat projekt som pågår 2014 – 2019. I projektet testas lösningar för att energieffektivisera och renovera befintliga stadsdelar så att de möter samma energikrav som gäller för nya bostäder. Den svenska delen av projektet, där delar av Linero har stått modell för satsningen, går ut på att visa hur man på ett hållbart och varsamt sätt renoverar ett miljonprogramsområde. I Lund samarbetar LKF,Kraftringen, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds kommun.

- I Lund arbetar vi aktivt med att hitta samarbeten mellan aktörer inom kommunen, men också nationellt och internationellt, för att kunna vara i framkant med arbetet i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Cityfied är ett gott exempel, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för den svenska delen av Cityfied.

Stora energibesparingar
Innan åtgärderna på Linero hade husen en årlig energiförbrukning på 130 – 140 kWh per kvm. Efter genomförda energieffektiviseringen är målsättningen 70-75 kWh, vilket är lägre än gällande energikrav för nya byggnader. Energieffektiviseringen görs samtidigt som husen renoveras, vilket dessutom kunnat genomföras till rimliga hyreshöjningar.

Cityfied har valts ut som vinnare i Smart 50 Awards energikategori tillsammans med 12 andra prestigefyllda projekt i USA, Kanada, Irland, Belgien och Indien.

Renoverade hus på Linero, Eddan Vikingavägen 26  1223
Ett av lägenhetshusen efter energieffektivisering och renovering. Fotograf: Klas Andersson

Om Smart 50 Awards
Smart 50 Awards, i samarbete med Smart Cities Connect, Smart Cities Connect Foundation och US Ignite, utser årligen ett 50-tal innovativa och inflytelserika satsningar på lösningar för smarta städer i olika kategorier. Utmärkelsen delas ut på konferensen Smart Cities Connect i Kansas City, Missouri, USA.

Relaterad information