Ett Kriscentrum som gör skillnad

30 oktober, 2018

Det handlar om våld i nära relationer, ett mycket smärtsamt våld som drabbar alla parter hårt och som ofta medför svåra känslor av skam och skuld. Kriscentrum mellersta Skåne har utvärderat sitt stöd till våldsutsatta och våldsutövare från kommunerna i Lund, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Höör och Staffanstorp. Ett 80-tal personer har svarat och resultatet är mycket starkt.

Citat från en av de som svarat på utvärderingen:

Så trasig jag var när jag kom till Kriscentrum, vet ej hur livet hade sett ut utan denna organisation. Det förbättrar mig som person, far, make, vän och kollega och framför allt som invånare i Lunds kommun. TACK!

Av de 89 personer som deltagit i utvärderingen är

  • 71 procent mycket nöjda med samtalen
  • 85 procent mycket trygga med att komma till mottagningen
  • 91 procent lyssnade på och respekterade under samtalen

För hälften av de som svarat har kontakten med Kriscentrum pågått i mer än sex månader och för 34 procent i mer än ett år.

- Vi utvärderar våra metoder ganska regelbundet och brukar få mycket positiv återkoppling, berättar enhetschef Staffan Persson, socialförvaltningen. Vi tycker att det är viktigt att inte slå sig till ro med det och blir väldigt glada varje gång vi ser rapporter, som den här utvärderingen, som stärker oss i det vi upplever av utveckling och läkning hos de som kommer hit till mottagningen.

Stöd till alla parter

På Kriscentrum erbjuds samtal och behandling för den som utsatts för våld, den som bevittnat våld och även den som utövat våld i nära relationer. Män och kvinnor och barn ges samtalsstöd enskilt och i grupper för att bearbeta sina upplevelser och hitta en bättre väg framåt.

Vad säger de mer kritiska rösterna i utvärderingen då?

Generellt gäller att ju färre samtal man deltagit i desto lägre rankning av krissamtalens betydelse. Män är något mer benägna att känna sig mindre trygga, mindre lyssnade på, tycker innehållet är mindre bra samt upplever att de blir mindre hjälpta. Det är dock en så låg procent av svaren att det inte går att dra några riktiga slutsatser utifrån.

- Det finns de som inte upplever stödet lika givande, berättar Staffan. Och så har vi ju fått en kommentar om att vi kunde vara lite gladare! Vi log alla när vi läste det. Betyder ju att brukaren själv har fått syn på glädje igen.

Fler citat

Nedan följer några fler citat från utvärderingen samt en länk till en pdf med bilder från redovisningen:

Finns det något Kriscentrum skulle kunna göra bättre för att möta just dig och dina behov?

Kanske. Men förmodligen inte. Det är vänner jag behöver. Det är dags att börja leva. Vet inte om samtal på Kriscentrum kan hjälpa mig till detta. Känner stark frustration. Och sorg.

Längre samtalstid, 1.5 - 2 timmar.

Det fungerar som det är nu. Mitt liv faller mer på plats. Kan [inte] tillräckligt nog uttrycka min tacksamhet. Mina barn känner inte till dessa samtal, men vuxna kommer jag berätta det för dem. Deras barndom kommer aldrig vara som min egen tack vare Kriscentrum.

Kanske att komma med förslag på samordnade insatser och lite "hands on" stöd/hjälp.

Nej, mycket nöjd x 6.

Har du några övriga synpunkter eller kommentarer du vill dela med dig av?

Min kontakt med Kriscentrum har hjälpt mig mycket i en svår tid i mitt liv. Genom att hjälpa mig sätta ord på vad jag känner och upplever har det hjälpt mig att komma vidare och möta livet på nytt.

Kanske ordna gruppsamtal ibland? Vara öppen för att vi ses i olika konstellationer dvs att jag ibland har med mig viktiga personer (släkting, vän) till samtalet? Tillsammans (inom rimliga gränser) besöka viktig/a plats/er för fobiträning? Samtal tillsammans med barnen?

Var lite mer gladare :)

Jag tycker att det är bra att ni anpassar er efter vad man själv vill prata om.

Kriscentrum är oerhört viktiga för mig och därmed indirekt även mina barn!

Mer information

Länk till presentation av utvärderingen: Brukarundersökning Kriscentrum 2018 (pdf)

Hemsida Kriscentrum: https://lund.se/kriscentrum