Den slutliga antagningen till gymnasieskolan är nu klar

2 juli, 2018

Du kan från och med den 1 juli 2018 se ditt antagningsresultat på antagningssidan på Skånegy.se!

Alla måste svara på sin antagning. Tackar du JA till din plats behöver du enbart svara via internet. Tackar du NEJ eller vill stå kvar som reserv till högre val ska du även skicka in en underskriven svarskvittens. Se adress nedan.

23 juli är sista svarsdag och sista dagen för att komplettera ditt slutbetyg med eventuella nya betyg.

I ditt antagningsbesked på webben finns information om uppropsdag och plats för upprop. Du kan också klicka upp ett välkomstbrev om den den skolan du är antagen till har lagt in ett brev. Finns där ingen information om upprop kommer din skola att meddela detta på annat sätt.

Reservantagningen påbörjas i den 3 augusti och pågår till och med den 14 september.

Gymnasieantagningen i Lund
Adress Box 138, 221 00 Lund
telefon: 046 35 50 00
e-post: antag@lund.se

Relaterad information