Dags att söka kulturstipendium

2 oktober, 2018

Är du en ung kulturutövare i början av din karriär? Eller känner du någon som du tycker passar in på den beskrivningen? Senast den 1 november kan du söka eller nominera någon till Lunds kommuns kulturstipendium för 2018. 50 000 kr ligger i potten!

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendium till unga sökande med lundaanknytning som en uppmuntran till fortsatt utveckling inom kulturområdet. Stipendiet är på totalt 50 000 kr som brukar delas mellan fem stipendiater.

Vi prioriterar

  • unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.
  • sökande som i första hand har en lundaanknytning, i andra hand en stark regional koppling.
  • projekt som bedöms att inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, framför projekt som rimligen borde kunna finna finansiering på annat sätt.
  • projekt som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningar som rör mer privata projekt.
  • sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att leva på sitt konstnärskap.

Frida och Otto Janssons fond

Om du är aktiv konstnär över 60 år, bosatt i Skåne och i behov av särskilt stöd kan du söka pengar från Frida och Otta Janssons fond. Stödet delas ut till särskilt behövande konstnärer, läs mer på sidan om Lunds kommuns stipendier och fonder. Sista ansökningsdag för 2018 är 1 november.

Bild från dansföreställning på domkyrkoplatsen, Sommarlund 2018. Foto: Elias Theodorsson