Dags att nominera till tre olika stipendier inom idrott och föreningsliv

8 november, 2018

Känner du någon som du tycker har gjort en särskilt betydande idrottsinsats? Eller varför inte ett lag eller förening som är verksam i Lunds kommun. Kanske en ungdomsledare som har gjort har gjort en insats inom en ideell förening i Lund. Tre olika stipendier, tre möjligheter att nominera innan den 1 december.

Lundapokalen

Senast den 1 december kan du nominera någon till Lunds kommuns tre olika stipendier som är Lundapokalen, Idrottsstipendium och ungdomsledarstipendium för år 2018. Totalt 35 000 kr ligger i potten.

Lundapokalen

Lunds kommun delar årligen ut Lundapokalen till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet. Priset är en pokal, Lundapokalen och 10 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lundapokalen
Se rubriken Stipendier

Här kan du nominera direkt till Lundapokalen.

Idrottstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Priset är 20 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lunds kommuns idrottstipendium
Se rubriken Stipendier

Här kan du nominera direkt till idrottsstipendium

Ungdomsledarstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Priset är 5 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lunds kommuns ungdomsledarstipendium
Se rubriken Stipendier

Här kan du nominera direkt tillungdomsledarstipendium

Kontakt

Christian Håkansson för idrottsstipendium, Lundapokalen, ungdomsledarstipendium
Telefon: 046-359 50 93