Brand på förskolan Målarstugan

28 juni, 2018

Under två tillfällen den senaste veckan (18 juni samt 26 juni) har det skett bränder på Målarstugans förskola.

Bränderna har varit på förskolans fasad och i begränsad omfattning, alltså inte på insidan av lokalerna. Dock saneras nu ett antal berörda avdelningar från rök som trängt in efter den senaste branden.

Händelserna är polisanmälda och bevakningen av förskolan har förstärkts. Ett ytterligare antal åtgärder är planerade för att höja säkerheten på förskolan.