Arbetsmiljöverket avslutar ärendet om arbetsmiljön för socialsekreterare

1 februari, 2018

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet om socialsekreterarnas arbetsmiljö på Kristallen.

Det kommer alltså inte att utgå några viteskrav.

Socialförvaltningen fortsätter med de goda processer för en bättre arbetsmiljö som inletts och pågår.