3200 varv runt jorden med en dieselbil

4 december, 2018

Lunds kommun deltar sedan 2016 i satsningen Fossilbränslefria kommuner i Skåne tillsammans med nio andra kommuner. Målet med satsningen är att kommunerna ska skynda på sitt arbete med att fasa ut fossila bränslen i sina verksamheter. Den 3 december var det dags för slutkonferens av projektet. Bland annat redovisades att kommunerna tillsammans har lyckats minska sin årliga användning av fossil energi motsvarande 3200 varv runt jorden med en dieselbil.

Inom ramen för Fossilbränslefria kommuner i Skåne genomförs projekt i de tio kommunerna Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör, Lund, Tomelilla, Trelleborg, Eslöv och Malmö för att i en ännu snabbare takt minska sin användning av fossila bränslen. Målsättningen är att kommunerna vid projektets sluttillsammansska ha uppnått:

  • 100 % fossilbränslefri el
  • Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning
  • Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel

I Lunds kommun hade vi redan under 2017 uppnått samtliga mål. Dock har vi fortfarande en bit kvar till att vara helt fossilfria 2020. Kommundirektör Christoffer Nilsson deltog i ett panelsamtal med representanter från kommunledningen i olika skånska kommuner om hur vi ska nå sista biten mot ett fossilfritt Skåne.

- I Lund har vi kommit långt men en stor utmaning är att minska utsläppen från våra tjänsteresor. Att samverka och dra lärdom av hur andra kommuner jobbar, som vi gör i Fossilbränslefria kommuner, tror jag är en viktig faktor för att nå ända fram i mål, säger Christoffer Nilsson.

Slutkonferensen för Fossilbränslefria kommuner var fullsatt med mer än 200 tjänstemän och politiker från hela Skåne. Intresset för olika lösningar att nå fossilfrihet är stort och inom ramen för projektet har de deltagande kommunerna tillsammans minskat sin årliga användning av fossil energi motsvarande 3200 varv runt jorden med en dieselbil.

Projektet Fossilbränslefria kommuner fortsätter i några månader till. Efter årsskiftet redovisas alla resultat på Kommunförbundet Skånes hemsida www.kfsk.se/fbf. Redan nu kan du ta del av rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet på följande sida: www.lansstyrelsen.se/skane/sistastegen

Fossilbränslefria kommuner har ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de tio medverkande kommunerna.

Film: Fossilbränslefria kommuner – så gjorde vi

I följande film får du en kort beskrivning från de olika kommunerna och vad de har gjort inom ramen för projektet.