Ungas inflytande är en rättighet

5 juli, 2017

Unga måste få större möjlighet att påverka den lokala demokratin. Den formella representationen finns, men makten är någon annanstans, enligt en trendspaning från Lunds ungdomsbud som presenterades på ett seminarium i Almedalen. Paneldeltagarna är eniga i kritiken och menar att ett ökat lyssnande och agerande är nödvändigt för att skapa förändring.

Öresundshuset

– Unga finns representerade i politiska forum och församlingar, men ges inte den reella makt som äldre personer i partiet får. Det är precis den typen av strukturer som är så svåra att komma åt, den formella representationen finns –men makten finns någon annan stans, säger Amanda Pettersson, ungdomsombud i Lunds kommun.

Ungas politiska intresse högre än någonsin – men får inte en faktisk möjlighet att påverka

Medlemsantalet bland ungdomar i politiska partier har inte minskat dramatiskt över tid, men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, uppger att unga i stor utsträckning hoppar av sina politiska uppdrag. Detta gäller både på lokal och nationell nivå. Samtidigt visade Ungdomsbarometer 2016 att ungdomars politiska intresse är högre än någonsin: 42 procent var mycket eller hyfsat intresserade av politik och samhällsfrågor. Demokratiforskare och MUCF bekräftar dock bilden som Amanda ger – unga bjuds in att vara med, men får inte en faktisk möjlighet att påverka den politiska agendan. Gabriel Malmer, ungdomsombud i Lund önskar mer inflytande i många frågor.

– Det är viktigt att tänka på att unga är en blandad grupp, precis som vuxna. Unga vill generellt ha inflytande över alla frågor, men det finns många hinder. Till exempel åldersgränser. Banken kräver 18-årsgräns för att starta ett föreningskonto och tidningar kräver tillstånd av föräldrar innan unga ska uttala sig i media, säger han.

– Vi måste ta tillvara med det engagemang och kunskap som finns hos ungdomar idag, vilket vi arbetar med på många sätt i Lund idag. Bland annat främjar vi ungas egen organisering med bra förutsättningar och bidragssystem som uppmuntrar och når ut till många som inte är aktiva eller känner sig delaktiga i föreningsliv eller civilsamhälle och skapa förutsättningar för dem också att engagera sig, så vi måste skapa många olika förutsättningar så att vi tar tillvara på ungas engagemang, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund.

Ungas inflytande måste förbättras – del av arbetet med att bli en människorättsstad

Lunds kommun är först ut i Sverige med att jobba för att bli en människorättsstad, MR-stad, tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet. Här är det viktigt att lyfta frågor om ökat inflytande och delaktighet i samhället för alla.

– Det är så tydligt att ungas inflytande är något som måste kopplas ihop med MR. Det kan inte vara ett separat arbete. Det handlar om att låta unga ta plats och forma sina egna liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle, säger Amanda Pettersson, ungdomsombud i Lunds kommun.

Även Morten Kjaerrum, chef för Raol Wallenberg-institutet, betonar ungdomars roll i samhället och för framtiden.

– Det är viktigt att vi aktivt engagerar och lyssnar på ungdomar och agerar på de initiativ vi hör. Ungdomar är vår framtid, det är deras framtid och vi måste säkra att de är engagerade i de problem som de står inför, säger Kjaerrum.

– Jag tror att viljan att få med unga finns, men det finns också brister i attityd och system, så idag är det så att unga har alldeles för dåligt inflytande. Men vi måste ha unga med för att få kvalitet i besluten! Vi kan hjälpa kommuner med metoder och strukturer för att förenkla detta, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Medverkande:


Elin Gustafsson (S), Kommunalråd, Lunds kommun
Gabriel Malmer, Ungdomsombud, Lunds kommun
Amanda Pettersson, Ungdomsombud, Lunds kommun
Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberg institutet
Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF

Moderator:
Cecilia Nebel, Journalist/VD, Nebel Media

Relaterad information