Trygghetsmätning 2017: Lund en fortsatt trygg kommun

6 december, 2017

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar att Lundaborna generellt sett fortsätter att känna sig trygga i sin stad.

Det är glädjande att se att Lund fortsätter att ligga kvar på ett lågt index. Inom LPO Lund samverkar vi med en rad olika samverkanspartners och tillsammans uppnår vi, med gemensamma insatser och en-skilda åtgärder, att de boende i Lund med omnejd känner sig trygga, säger Dan Paulsen som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Lund.

Detta visar att vi genom bra samverkan kan fortsätta göra Lund tryggt. Detta är ett pågående arbete som vi måste fortsätta utveckla för att Lund ska vara en trygg kommun även i framtiden, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar "inget problem" och 6 indikerar "stora problem". Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun och lokalpolisområdet som helhet, vilket för Lunds del är samma sak eftersom lokalpolisområde Lund bara består av en kommun.

Fakta Lund:

  • Svarsfrekvens: 55-71 %
  • Antal respondenter: 2 232
  • Totalindex: 1,46 (2016: 1,40)

Relaterad information