Tack alla som har bidragit till visionen!

25 december, 2017

På stortavlor runt om i staden tackar Lunds kommun just nu alla som engagerat sig i samtal, enkäter och workshops och på det sättet bidragit till den nya visionen.

Året-affisch för VisionenTack för all er medverkan! Nu fortsätter vi arbetet med att förverkliga visionen tillsammans!

Vi vill att visionen ska leda till ett utökat gränsöverskridande samarbete med alla er som vi är till för– medborgare, besökare, andra organisationer och företag– så vi tillsammans kan skapa framtiden.

Genom att ta vara på den kunskapskultur som redan finns och låta nya idéer växa kan vi med gemensamma krafter ta fram hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.