Smart stad är målet med ny markanvisning

14 mars, 2017

Forskning i framkant är basen när vi bygger Brunnshög. I den nya markanvisningstävlingen premieras projekt som siktar högt när det gäller innovativa lösningar för en smart och användargenererad stad.

Nu släpps fem byggrätter för bostäder i nästa etapp av Brunnshög. Markanvisningen gäller de första bostadsprojekten i etappen centrala Brunnshög och anbudstiden löper ut den 20 april.
Det är sedan tidigare klart att Ica bygger en flaggskeppsbutik i centrala Brunnshög och nu kompletteras det handelskvarteret, som du ser på skissen ovan, med bostäder.

– Det ska bli både hyresrätter och bostadsrätter som alla får bekväm närhet till service och till spårvägen, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet.

Erbjudande om markanvisning kommer att ges till projekt som står för hållbarhet, nytänkande och innovation inom smart-city.

– Smart-city kan ses som ett verktyg för att nå hållbarhetsmålen. Det handlar om olika lösningar, tekniska och mänskliga, som bidrar till att nyttja naturens resurser på ett sätt som gynnar hållbarhet. Vi hoppas på att få se många spännande exempel på smart-city lösningar bland tävlingsbidragen, säger Eva Dalman.

Markanvisningstävlingen är öppen till den 20 april.