Romernas internationella dag

7 april, 2017

Den 8 april uppmärksammar Lunds kommun romernas internationella dag och därför flaggar vi med romernas flagga på Stortorget.

I ett fyrtiotal länder i världen genomförs varje år en rad olika manifestationer och kulturaktiviteter den 8 april för att uppmärksamma och fira dagen.

Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades för att tillsammans diskutera romernas framtid.

Under samma kongress fattades beslut om romernas gemensamma flagga med det röda hjulet som symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen symboliserar jorden.