Region Skåne stöttar International Citizen Hub Lund

29 november, 2017

International Citizen Hub har beviljats långsiktig finansiering av Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Finansieringen börjar 2018 och sträcker sig över en treårsperiod framöver.

Beslutet om finansieringen motiveras genom hubens positiva utveckling och behovet av en fysisk mötesplats. Syftet med International Citizen Hub är att stödja internationell kompetens som rekryteras till regionen i förhållande till de föreslagna insatserna inom TITA-projektet.

- Jag är mycket glad över att Region Skåne har erkänt behovet av att vidareutveckla en organisation för att stödja och attrahera den specialkompetens som rekryteras till området. Med denna finansiering öppnar vi dörren ytterligare till de företag som behöver locka och behålla talang. Det i sin tur ger ökad tillväxt och utveckling inom regionen, säger Lisa Andersson, Talent Attraction Developer på International Citizen Hub Lund.

- Region Skåne ser att verksamheten är viktig för den regionala utvecklingen i stort, och specifikt är satsningen mycket betydelsefull för att ta tillvara de möjligheterna som ESS, MAX IV och andra spjutspetsverksamheter kan medföra, säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg på Region Skåne.

Beslutet innebär att Regionala utvecklingsnämnden anslår 500 000 kronor årligen under 2018, 2019 och 2020, vilket totalt blir 1,5 miljoner kronor, till International Citizen Hub Lund, Lunds kommun.