Rättelse

15 mars, 2017

Felaktiga siffror har förekommit om mobbningssituationen på den aktuella skola, där två pojkar fått gå kvar efter att de våldtagit en jämnårig flicka.

I en trivselenkät som tidigare genomförts på skolan uppgav 20 procent av eleverna att det finns någon eller några som brukar mobba andra och 21 procent uppger att det finns någon eller några som är mobbade. Olika medier har hänvisat till skolans likabehandlingsplan där enkätsvaren lyfts. Dessvärre förekom fel siffror i likabehandlingsplanen. Vi beklagar missen.