Prognos överträffad: mer än 120 000 invånare i kommunen

6 september, 2017

För första gången någonsin bor det över 120 000 människor i Lunds kommun. Det är en ökning med cirka 1 900 invånare sedan årsskiftet.

- Att vi växer så starkt är ett bevis på Lunds attraktivitet, att företagen anställer och att vi sedan valet lyckats att kraftigt öka bostadsbyggandet. Men också att vi prioriterat att bygga fler skolor och stärka övrig service, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Befolkningsökningen har tagit extra fart i och med höstterminsstarten på Lunds universitet. I övrigt beror ökningen både på att fler barn fötts och att personer flyttat både från andra delar av Sverige och världen till Lund. I dag bor det exakt 120 425 personer i Lund, vilket innebär att årets prognos på 120249 invånare nu överträffats.