Lundauppropet inspirerar andra kommuner

11 januari, 2017

Samarbeten och helhetstänk kring bostäder, skola och arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner. I rapporten presenteras bland annat Lundauppropet som ett lyckat exempel på hur alla invånare i kommunen inkluderas i arbetet att snabbt få fram bostäder till nyanlända.