Lundauppropet inspirerar andra kommuner

11 januari, 2017

Samarbeten och helhetstänk kring bostäder, skola och arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner. I rapporten presenteras bland annat Lundauppropet som ett lyckat exempel på hur alla invånare i kommunen inkluderas i arbetet att snabbt få fram bostäder till nyanlända.

Under hösten 2015 startade Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, utvecklingsprojektet "En hållbar integrationsstrategi". Målet var att lyfta fram goda exempel och presentera konkreta förslag så att fler bostadsföretag, kommuner och andra aktörer tillsammans kan förbättra sina åtgärder för integration av nyanlända. I SABO:s rapport som presenterades i går, lyfts Lundauppropet som ett exempel på kreativa lösningar för att få fram bostäder åt nyanlända.

- Vi kommer att fortsätta vårt goda samarbete mellan kommunen, LKF, privatpersoner och näringsliv i Lund. Under 2017 hoppas vi kunna se fler konkreta lösningar som kommit till genom Lundauppropet, säger Pål Svensson, servicedirektör i Lunds kommun.

Lundauppropet innebär en rad olika spår för att öka antalet bostäder för nyanlända flyktingar i Lunds kommun. Kommunen jobbar intensivt med att se till att lagen om att ta emot nyanlända flyktingar och erbjuda dem bostad infrias. Men bostadsbristen är stor i Lund och allas hjälp behövs. Därför uppmanas alla Lundabor att komma med tips och idéer kring hur vi snabbt kan få fram bostäder till nyanlända. Utöver blockförhyrningar, tillfälliga bostäder och privatuthyrning finns just nu inom Lundauppropet två markanvisningstävlingar ute, där byggbolag som vill ta ett socialt ansvar erbjuds mark för att bygga bostäder för nyanlända – samtidigt som de ska erbjuda lösningar som främjar integrationen av sina framtida hyresgäster, exempelvis genom praktikplatser i företaget eller aktiviteter i huset.

Hela SABO-rapporten kan du läsa via länken nedan.

Relaterad information