Lund vill ge förutsättningar för fler innovationer

6 juli, 2017

Skapa en Sverigeförhandling för utveckla av innovationer. Den idén lanserande kommundirektören i Lund, Anette Henriksson, under ett seminarium i Almedalen idag.

Lund i Almedalen

Att ta det svåra steget från idé till innovation

En uppfinning eller en idé blir en innovation först när den tagits i bruk. För att nå målet krävs ett starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. I Lund finns det många och etablerade arenor och forum, där forskning och idéer kan utvecklas. Men många gånger tar resan slut just där.

– När företaget lämnar start-up-stadiet kommer de inte vidare, säger Mia Rolf , VD för Ideon Science Park.

Många gånger stannar forskning och dess resultat i akademien. Fredrik Nilsson, professor i designvetenskap, menar att grundforskningen behöver ta avstamp i samhällsutmaningarna och utgå ifrån kommuners, näringsliv och universitetens behov. Det är då bra innovationer förverkligas.Innovationer ska dock inte förväxlas med förbättringsarbete. Fredrik Nilsson, som har forskat om innovativa processer, menar att förbättringsarbete är något som går att utvärdera. Att göra nästan samma sak, men lite bättre. Innovation är något annat. En innovation tillfredsställer behov på ett nytt sätt. Men hur skapar man innovationer?

– Chefer behöver våga låta saker ske. Organisationen kan ofta ta beslut om innovationer, säger Fredrik Nilsson.

Lunds kommun uppmuntrade innovation genom en tävling

Lunds kommundirektör, Anette Henriksson menar att denenskilda individen är central i kommunens innovationsarbete. För att inspirera medarbetarna till att komma med olika idéer, utlyste hon en innovationstävling i vintras, där vinsten var en cykelhjälm Hövding. Det vinnande förslaget var en app där kommunens alla tjänster är tillgängliga för medborgaren.

– Vi fick in ett 50-tal förslag och många vill vi realisera, säger Anette Henriksson.

– Våra medarbetare är kreativa och vi måste bli bättre på att ta till vara deras idéer. Innovationer behöver bli en del av vardagen, säger Anders Almgren , (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund.

För att idéer ska kunna bli verkliga innovationer har science parkernas roller utvecklats.

De satsar mer på regionala kluster och skapar nätverk mellan parkerna. Detta har genererat större och gemensamma testmarknader och ett bredare urval av globala kontakter.Men för att få ännu större spridning och ökad tillväxt i Sverige föreslår Lunds kommundirektör en sverigeförhandling kring innovationer.

– Vi behöver skala upp, vi är 290 kommuner i Sverige och alla försöker hitta egna innovationer och sätt att arbeta smartare på. Ska vi skapa en ökad tillväxt i Sverige så tror jag vi måste fokusera mer och ha typ en sverigeförhandling kring detta. Staten, näringsliv och kommuner borde samarbeta mera, säger Anette Henriksson.

Medverkande på seminariet

  • Anders Almgren, (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund
  • Anette Henriksson, kommundirektör i Lunds kommun
  • Fredrik Nilsson, professor i designvetenskaper vidLunds universitet
  • Mia Rolf, VD för Ideon Science Park
  • Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet
  • Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet

Relaterad information