Lund skriver avtal med Sverigeförhandlingen

10 februari, 2017

I dag tecknades det första avtalet med Sverigeförhandlingen i den så kallade storstadssatsningen. Det är Lund, som tillsammans med Helsingborg och Region Skåne tecknar avtal kring satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.

Avtalen omfattar totalt 18 530 nya bostäder, stora satsningar på bland annat cykel, spårväg och Buss Rapid Transit-linjer (BRT) och ingår i den så kallade storstadssatsningen.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan staten, regionen och kommunerna i detta arbete. Förhandlingar som arbetssätt gör nu att vi har en gemensam färdplan som leder till konkreta åtgärder i närtid, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Syftet med avtalen är att förbättra tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ökad bostadsbyggande i storstadsregionerna i länet. Avtalet om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer senare.

- Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Spårväg

För Lunds kommun innebär det här avtalet att staten åtar sig ytterligare 74,5 miljoner kronor i medfinansiering av spårvägen mellan Lund C och Brunnshög. Detta innebär 50 procents statlig medfinansiering av spårvägen, totalt 375,9 miljoner kronor. Det första spadtaget för spårvägssträckan tas den 15 februari. Den statliga medfinansieringen betalas ut till 75 procent under 2018. Resterande belopp betalas ut när bostadsåtagandet är uppfyllt år 2035 eller vid den tidpunkt då bostadsåtagandet är uppfyllt, dock senast 2040.

Cykelåtgärder

Avtalet innebär dessutom att staten åtar sig att medfinansiera omfattande cykelåtgärder vid Lund C med 40,75 miljoner kronor. De sju olika satsningarna innefattar tre cykelgarage och fyra stycken cykelbanor. Cykelgaragen är följande:

  • Spoletorp,
  • Resecenter Väster och
  • Bangatan.

Cykelbanorna gäller:

  • Bangatan-Spolegatan,
  • Allhelgona Kyrkogata,
  • Byggmästaregatan och
  • Åldermansgatan.

Den statliga medfinansieringen utbetalas när varje objekt är färdigställt, den sista cykelåtgärden planeras vara färdig 2021.

Bostadsbyggande

Inom ramen för detta första avtal åtar sig Lunds kommun att färdigställa 15 000 bostäder till och med 2035.

Kontakt:

Anders Almgren, Lunds kommun: 0708 – 47 88 17

Louise Andersson, Sverigeförhandlingen: 070-308 63 43