Hållbarhetsveckan i Lund 15-20 maj

12 maj, 2017

15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Studenter och forskare vid Lunds universitet möter lundabor för att diskutera och involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld.

Kom och bli inspirerad och få nya idéer på temat hållbarhet! Ta del av lunchföreläsningar, forskningsseminarier och debatter där det ges utrymme för viktiga samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, organisationer och politiker.

Hållbarhetsveckan är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Lunds kommun, som även engagerar ett stort antal organisationer, företag och myndigheter - liksom lundabor och andra i regionen som arbetar för en hållbar framtid.

Hållbarhetsveckan är en del av Lunds universitets 350 årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret. 

Hållbarhetsfestivalen 20 maj

FESTIVAL, FÖRELÄSNINGAR, EKOMARKNAD - ALLT I ETT PÅ ETT HÅLLBART SÄTT!

Lördag 20 maj blir det en späckad heldag om hållbarhet på Stadshallen och Stortorget i Lund! Föredrag och samtal om ett mer hållbart samhälle, ekofika, Lunds cykeldag, LundaPride, föreningar som presenterar sin verksamhet, handla fint och gott på ekomarknaden, ekobiblan, stadsodling, upcycling, tävlingar, barnteater, musik och en väldigt rolig avslutning på dagen!