En hel tidning om hur Lund växer

16 maj, 2017

Nu bygger vi morgondagens Lund med nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny centralstation, utbyggnad i de mindre tätorterna och mycket mer.

En tidning som berättar om detta har i dagarna delats ut till alla Lunds hushåll.

Du kan läsa innehållet digitalt på www.lundvaxer.se 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se