BoPoolen arrangerar bostadsmingel för uthyrare och studenter i augusti

21 juli, 2017

BoPoolen arrangerar även i år ett bostadsmingel för uthyrare och bostadssökande inför terminsstarten för att hitta fler trygga boenden till studenter. Minglet äger rum tisdagen 22 augusti. Det skriver BoPoolen, en bostadsförmedling som drivs med stöd från bland annat Lunds kommun, i ett pressmeddelande den 21 juli.

Bopoolens pressmeddelande lyder:

Samtidigt som höstterminens studier påbörjas saknar fortfarande många studenter
boende. Förra året arrangerade BoPoolen ett uppskattat bostadsmingel, och nu är det
dags igen! Till förra årets bostadsmingel anmälde sig 91 bostadssökande studenter och
16 uthyrare. Med dessa siffror i åtanke behövs fler uthyrare för att kunna matcha den
efterfrågan som finns.

Rektor Torbjörn von Schantz och kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren
kommer inleda kvällen med ett kort anförande. Efter det kommer Hyresgästföreningen
informera om reglerna kring uthyrning och ge stöd på plats. Syftet är att både nya och
gamla uthyrare ska känna sig trygga med att hyra ut till studenter och att uthyrare och
bostadssökande ska kunna träffas förutsättningslöst.

- Vi bjuder in boende från Lund och alla kringliggande orter som kan tänka sig att
hyra ut hela eller delar av sin bostad till en student. Vi informerar om
andrahandsuthyrning och ger dom en möjlighet att träffa bostadssökande
studenter undet ett mingel, säger Katja Bröms projektledare för BoPoolen.

- Syftet är att locka fler att hyra ut sina bostäder med målet att skapa fler trygga
boenden till studenter, fortsätter hon. Vi hoppas att fler uthyrare lockas till
minglet i år än tidigare för att hyra ut sin bostad under terminsstart eller för en
längre tid.

Efter den inledande informationsdelen är det dags för uthyrare och studenter att lära
känna varandra och det bjuds även på dryck och tilltugg. I de fall där både student och
uthyrare är intresserade av att nå en överenskommelse om uthyrning kommer de få
varandras kontaktuppgifter för att skapa möjlighet till fortsatt kontakt. Avsikten med
minglet är att etablera en första kontakt där vi bidrar med stöd inför en framtida
uthyrning.

Anmälan krävs av både uthyrare och bostadssökande studenter och görs via
www.bopoolen.nu senast fredagen den 18 augusti.

Bostadsmingel:

När: Tisdagen den 22 augusti klockan 18.00
Var: Café Athen i AF-borgen i Lund

För mer information:

Katja Bröms och Jenny Ekstam, Projektledare BoPoolen
0704-56 11 87 eller BoPoolen@lus.lu.se
www.BoPoolen.nu