Nyheter och nyhetsarkiv

Februari

2020-02-14

Engagerade Sandybor på open space-möte

Tisdagen 11 februari trotsade Sandybor, tjänstemän och förtroendevalda februariregnet för att mötas i Killebäckskolans idrottshall i Södra Sandby. Runt 180 personer samlades för att prata om framtiden för Södra Sandby, Flyinge by och Revingeby.

2020-02-10

Nominera kandidater till de nya medarbetarpriserna

Nu införs medarbetarpriser för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) och Lunds parkerings AB (LKP). Både medborgare och anställda kan nominera kandidater senast 31 mars.

2020-02-09

Information med anledning av coronaviruset

Lunds kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Lunds kommun följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.

2020-02-08

Varning för storm under söndag och natt mot måndag

Uppdaterad 2020-02-09: SMHI har utfärdat en klass-2 varning för Skåne för söndag eftermiddag fram till och med natt mot måndag. Det innebär att det kommer bli väldigt blåsigt i Skåne.

2020-02-07

Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. De nya avgifterna gäller från och med den 1 mars 2020.

2020-02-06

Lunds nya energiplan 2019 – 2026

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska energiförsörjningen i Lunds kommun vara långsiktigt hållbar och robust. Dessa övergripande mål är grunden för energiplanen.

2020-02-06

Lund flaggar för samernas nationaldag

I dag, den 6 februari, uppmärksammar vi samernas nationaldag genom att hissa den samiska flaggan på Stortorget.

2020-02-05

I fint sällskap! Kreativa Lund i topp i EU-rapport

Vad har Paris, Köpenhamn, Florens och Lund gemensamt? Jo, alla placerar sig på förstaplats i sina respektive storleksklasser i EU-kommissionens rapport ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Alla är städer med störst kreativ och kulturell potential i Europa.

2020-02-05

Beslut om ny station på Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

2020-02-04

Tyck till om framtidens Södra Sandby

Nu är det dags att sätta fokus på Södra Sandby. Den 11 februari hålls ett Open Space-möte i Killebäckshallen för Sandbybor, tjänstepersoner och förtroendevalda i Lunds kommun.

2020-02-03

Känner du en miljöhjälte?

Nu har du chansen att uppmärksamma personer, organisationer eller företag genom att nominera till Lunds kommuns miljöpris. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.

2020-02-03

Stadsbiblioteket söker Lundabornas minnen

I år är det 50 år sedan Stadsbiblioteket invigdes. Det kommer att firas med en jubileumsvecka på biblioteket med start 30 mars. Redan nu börjar firandet och förberedelserna med att biblioteket samlar in Lundabornas minnen från Stadsbiblioteket.

Januari

2020-01-29

Fortsatt bra resultat för Lunds kommun i SKR:s Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

Lunds kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste. Mätningen visar att Lunds kommun också är den allra tryggaste ”större staden” med sin plats 23:e i Sverige. SKR:s årliga mätning Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla 290 kommuner.

2020-01-28

Gymnasieskolor i Lund och Helsingborg tävlar om att minska matsvinnet

Matsvinn har en betydande miljö- och klimatpåverkan. Några elever på gymnasieskolan Spyken har tröttnat på detta onödiga svinn och bestämde sig därför att göra något åt saken – vilket nu resulterar i en tävling där Sveriges två bästa miljökommuner gör upp om vilken gymnasieskola som kan minska sitt matsvinn mest.

2020-01-24

Hur kommer Lund att arbeta framöver med ekologiska livsmedel?

Lund har i många år varit en av Sveriges ledande kommuner för ekologiska inköp. I december beslutade kommunfullmäktige att stryka målsättningen om 100 % ekologisk mat för att på sikt ge mer utrymme för andra hållbarhetsaspekter i livsmedelsinköpen. Så vad innebär detta i praktiken?

2020-01-23

Samhällsorientering för nyanlända utökas till minst 100 timmar

Samhällsorienteringen är en viktig insats för att nyanlända Lundabor på ett strukturerat sätt ska få information om det svenska samhället. Den 1 februari utökas samhällsorienteringen för nyanlända till minst 100 timmar, vilket är en ökning på 40 timmar.

2020-01-21

Västerbro kan ge Lund planpriset 2019

Planeringen för Lunds nya stadsdel Västerbro är en av Sveriges intressantaste just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019. Vinnaren utses den 10 mars.

2020-01-21

Fortsatt öppet elljusspår i Genarp

Lunds kommun har nått en överenskommelse med en privat markägare i Genarp, för att fortsatt hålla elljusspåret vid Genarps idrottsplats öppet. Tidigare planerad stängning av spåret kommer därför inte verkställas.

2020-01-16

Nya Lerbäckshallen redo för idrottssugna elever

För Lerbäcksskolans elever började terminen med en ny idrottshall. Den efterlängtade Lerbäckshallen med rymliga och fräscha lokaler har nu börjat användas.

2020-01-15

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

Nu inleder Lunds kommun och LKF, Lunds kommuns fastighets AB, ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

2020-01-10

Lunds kommun stämmer Crazy Holding AB

Lunds kommun har nu lämnat in en stämningsansökan mot Crazy Holding för att få tillbaka de 3.7 miljoner kronor som felaktigt betalats ut till bolaget.

2020-01-08

Ny idrotts- och fritidschef på plats i Lund

Lunds kommuns nya idrotts- och fritidschef är nu på plats. Jari Kajanne är den som ska leda kommunens arbete med att ge fler barn och ungdomar en mer aktiv och meningsfull fritid.