Utedagar

Sedan mitten av 1990-talet bedriver många skolor och förskolor i Lunds kommun regelbunden pedagogisk verksamhet utomhus.

I samband med ITiS-projekten (2000-2002) började denna verksamhet bli mer synliggjord i text och bild. Under perioden 2006-2008 gjordes en särskild satsning på utomhuspedagogik kopplad till målen i Utbildningspolitiskt program (UPP) för Lunds kommun. Syftet var att vidareutveckla förskolors och grundskolors utomhuspedagogik.

Sedan våren 2016 har Fågelskolan deltagit i Odlingsförsöket. Tillsammans med bonden Håkan Rasmusson och Naturskolan har elever i årskurs 2 och deras pedagoger under totalt åtta förmiddagar förlagt undervisningen på odlingsfältet precis utanför skolan.

Under rubrikerna till vänster finns hela den samlade dokumentationen från dessa satsningar.

Genom att klicka på länken nedan kan du läsa Elisabeth Hurtigs Masters-uppsats från 2002,Utomhuspedagogik i teori och praktik. Författaren beskriver hur alla skolämnen kan läras utomhus samtidigt som elevernas goda relation till naturen stärks. Hon har gjort en kartläggning av hur utedagar, med stöd och inspiration från Naturskolan, har spridits i Lunds kommun sedan starten och fram till idag. De pedagogiska teorier som underbygger utedagen, och de metoder som används, är också beskrivna i texten. Slutligen ges tre exempel på hur olika skolor arbetar med sina utedagar.

Du kan också följa med på en utedag med årskurs 1 på Mårtenskolan i Lund. Genom att besöka Anna, Bella och Clara ute på lundaslätten skapar pedagogerna förutsättningar för eleverna att med hela sin kropp och alla sinnen lära sig både natur- och samhällsvetenskap, matematik och mycket mer. Dessutom får de på ett konkret sätt erfara vad hållbar utveckling innebär.Utedag med ettanär en kort presentation gjord av Ann Forsström i samband med ett PIM-arbete, vårterminen 2008.

Faktaansvarig: Naturskolan