Slutresultat vintern 2019-2020

Tävlingen är avgjord! Det blev Blåtunga förskola som tidigt tog ledningen och lyckades hålla den ända in i kaklet. Vi säger stort grattis till Blåtunga och till alla deltagande skolor och förskolor. Förhoppningsvis har det blivit mycket lärande längs vägen för både vuxna och barn.

Det milda vädret gjorde att färre arter än vanligt sökte sig in i tätorterna för att söka föda. Att fåglarna i stor utsträckning lyckades hitta mat på andra ställen visade sig bland annat i åtgången av frön hos oss på Naturskolan. Det räckte med knappt hälften av vad vi brukar köpa in en mer "normal" vinter. 

Därför är det beundransvärt att flera enheter ändå lyckades observera runt 20 arter födosökande på sin gård. Blåtunga lyckades locka hela 25 arter, vilket gav dem segern i vinterns tävling. Som vanligt var de mest förekommande arterna ringduva, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, koltrast, rödhake, pilfink och grönfink. De sågs på i princip alla matningarna. Knappt hälften av de rapporterande enheterna noterade även tamduva, sidensvans, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, björktrast, gråsparv, bofink, stenknäck, domherre och grönsiska födosökande på sin gård.

Fiskmåsarna var ovanligt svårbjudna denna milda vinter, och sågs bara leta mat på Flygelskolan och Uteförskolan Vinden. Andra ovanliga besökare var gräsand (Palettskolan och Naturskolan), gråtrut (Målarstugan och Naturskolan), större hackspett (Solstrålen och Flygelskolan), kungsfågel (Målarstugan och Naturskolan) samt bergfink (Blåtunga och Naturskolan). Sparvhök sågs bara jaga småfåglar på Blåtunga och Målarstugan. Man måste också ha lite tur att vara på plats just när höken gör en av sina blixtsnabba attacker. 

Målarstugan var ensamma om att notera födosökande steglits på sin gård. Turkduva, entita och gulsparv observerades bara på förskolan I ur och Skur Solstrålen. De båda sistnämnda arterna kan förklaras av förskolans skogsnära läge i Dalby. Den vinnande förskolan Blåtunga hade tre arter som de var ensamma om: rödvingetrast, taltrast och gransångare. Uppmärksamt och bra jobbat!

Slutställning:

  Skola / förskola

Antal arter

1. Blåtunga förskola, Lund 25
2. Målarstugans förskola, Lund 20
2. I Ur och skur Solstrålen förskola, Dalby 20
4. Flygelskolan, Lund 19
4. Naturskolan i Lund 19
6. Förskolan Fågel Blå, Lund 17
7. Uggleskolan, Södra Sandby 13
8. Förskolan Ängslyckan, Lund 12
8. Palettskolan, Lund 12
10. Uteförskolan Vinden, Lund 11
11. Östertull Montessoriförskola, Lund 4