Resultat 2019

Grattis säger vi till årets vinnare, förskolan Fågel Blå!

I år startade april med sällsynt varmt och bra flygväder för dagfjärilar. Redan första tävlingsveckan rapporterades den första citronfjärilen och en vecka senare sågs även påfågelöga fladdra på en förskolegård. Maj bjöd på mer omväxlande väder men också starten på en invasion av tistelfjärilar. Redan en bit in i juni var det många som hade fått ta del av invasionen och observerat arten på sin gård. Efter sommaren hade nästan alla rapporterat tistelfjäril. 
Under sommaren kom det också in rapporter om bland annat vinbärsfuks, sälgskimmerfjäril och några olika arter gräsfjärilar. Sammanlagt har det i år rapporterats in 22 olika arter som setts på våra skol- och förskolegårdar, kul!

Naturskolan säger stort grattis till Fågel blå och tack till alla som deltagit i årets tävling!

Här är en länk till en artikel om tistelfjärilarnas flyttning

Slutställningen i årets tävling ser ut så här:

  Skola / förskola
 
Antal arter
1. Fågel Blå förskola, Lund 15
2. Blåtunga förskola, Lund 12
2. Uteförskolan Vinden, Lund 12
4. I Ur och skur Solstrålen förskola, Dalby 11
5. Flygelskolan, Lund 7
6. Östertull Montessoriförskola, Lund 6
7. Förskolan Ängslyckan, Stora Råby 5
7. Naturskolan i Lund 5
9. Tvärflöjtens förskola, Lund 4
10. Målarstugans förskola, Lund 3