Utedag med ettan

Följ med på en utedag med årskurs 1 på Mårtenskolan i Lund.

Genom att besöka Anna, Bella och Clara ute på lundaslätten skapar pedagogerna förutsättningar för eleverna att med hela sin kropp och alla sinnen lära sig både natur- och samhällsvetenskap, matematik och mycket mer.

Dessutom får de på ett konkret sätt erfara vad hållbar utveckling innebär.Utedag med ettan är en kort presentation gjord av Ann Forsström i samband med ett PIM-arbete, vårterminen 2008.