UPP-projektet 2006-2008

Utomhuspedagogik och sund livsstil var ett av sju kommungemensamma utvecklingsprojekt i Utbildningspolitiskt program (UPP) för Lunds kommun under åren 2006-2008.

upp-omslag Syftet var att vidareutveckla förskolors och grundskolors utomhuspedagogik i närmiljön för att barn och elever ska förstå sin roll i naturens kretslopp, få utlopp för lek, kreativitet och fantasi, stimuleras till en sund livsstil samt att utöva fysisk aktivitet.


Flera olika arrangemang anordnades för skol- och förskolepersonal under UPP-perioden. De var både teoretiskt och praktiskt inriktade t.ex. i form av seminarier, föreläsningar, fortbildningstillfällen och workshops.

Tre gånger under projektperioden kunde förskolor och grundskolor i kommunen sända in en ansökan om lokalt projektstöd. På så sätt fångades lokala utvecklingsidéer upp och fick stöd.

Projektstöd gavs för kompetensutveckling och utveckling av metoder för utepedagogik i närmiljön samt till utrustning och material för bedrivande av utepedagogik i närmiljön.

upp-projekt barn-sitter-i-cykelkorg nyfikna-barn
     

Läs mer om de olika projekten i listan nedan.