Odlingsförsöket

Odlingsförsöket var ett samarbete mellan Naturskolan, Fågelskolan och bonden Håkan Rasmusson i Värpinge och Värpinge Grön. Projektet genomfördes under åren 2016-2019.

Texten nedan är dokumentation från 2017. Längst ned finns länk till dokumentation från 2016 i form av en rapport.

Är du intresserad av att odla med dina barn/elever, i större eller mindre skala, och behöver stöd att komma igång eller under vägen, är du välkommen att ta kontakt med oss på Naturskolan: naturskolan@lund.se

Odlingsförsöket 2017

En elevgrupp odlar i en bäddElever och pedagoger odlar grönsaker nära skolan på mark som Håkan arrenderar och markbereder för undervisningen som sker med 4 dagar på våren och 4 dagar på hösten. Naturskolan i Lund står för undervisningen, med principer från utomhuspedagogik, måltidspedagogik, ett ämnesövergripande arbetssätt, och naturligtvis med utgångspunkt i Lgr 11.

Konceptet är hämtat från Danmark och heter där "Haver til maver."