ITiS-projektet 2000-2002

Den viktigaste delen av den nationella satsningen på IT i skolan (ITiS) låg på en pedagogiskt inriktad kompetensutveckling för de arbetslag som deltog. Tillsammans med eleverna skulle arbetslaget bl.a. bestämma, planera och genomföra ett utvecklingsarbete där IT användes.

itis-logga

Flera skolor valde att utveckla utomhuspedagogiken, sompå så sätt under åren 2000-2002 blev dokumenterad och synliggjord i samband med ITiS-satsningen.

LMGITiS itis-alm barn -sitter-framför-crt-skärm

Genom exemplen nedan får man en inblick i denna fantastiska skolutveckling.

Relaterad information