Natural Nations

Natural Nations är ett Erasmus-finansierat projekt som Naturskolan i Lund deltar i, tillsammans med andra organisationer i Sverige, Storbritannien, Malta och Spanien. Projektet körde igång i december 2019 och pågår fram till juni 2022.

tre par fötter i luften efter hoppProjektet leds av den brittiska organisationen Learning through Landscape och övriga samarbetspartners är, förutom Naturskolan i Lund, även Lunds Universitet, Birdlife Malta och Sociedad Espanola de Ornitologia SEO (Birdlife Spain).

Syftet är att hjälpa lärare och elever att förstå vikten av pollinerande insekter och fåglar i näringsvävar, samt erbjuda praktiska råd om hur man gör sina skolgårdar till platser där insekter och fåglar trivs för att gynna biologisk mångfald.

I februari 2020 genomfördes det första av flera möten mellan organisationerna, i Winchester, England. 

Filmen ger en introduktion till projektet. (1.18 min)