Verksamhetsrapporter

Naturskolan i Lund är ett resurs- och utvecklingsteam för alla skolor och förskolor i Lunds kommun när det gäller naturvetenskap och teknik (NT) samt lärande för hållbar utveckling (LHU).

Naturskolan med globala hållbarhetsmål

Kontakt

Naturskolan

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund
Telefon: 046-359 70 60
E-post: naturskolan@lund.se