Verksamhetsrapporter

Naturskolan tänker och agerar både lokalt, nationellt och internationellt. 2018 har varit mycket spännande och innehållsrikt, men också inneburit utmaningar. Vi har provat nya sätt att arbeta nära verksamheten. Naturskolan har även samarbetat med andra kommuner i landet och har på flera sätt samverkat med Skolverket samt fortsatt det internationella arbetet på olika sätt.

Naturskolans medarbetare 2018

Faktaansvarig: Naturskolan

Kontakt

Naturskolan

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund
Telefon: 046-359 70 60
E-post: naturskolan@lund.se